Styrelse

Styrelse för Norrmjöle GK och Norrmjöle Golf Aktiebolag

Ordförande Norrmjöle GK

Urban Andersson

Ordförande Norrmjöle Golf AB

Ulf Bergström

Ledamöter

Catharina Andersson

Nils-Olof Forsgren

Annika Ekeståhl

Sussi Wikström

Christer Löfvén

Petra Romar Sundström - adjungerad

Önskar ni kontakt med någon i styrelsen, logga in på "medlemsmatrikeln" och sök namn

 

 

 

 

Valberedning

Erik Brorsson

Gunilla Nilsson

Åsa Thors