Styrelse

Styrelse för Norrmjöle GK och Norrmjöle Golf Aktiebolag

Ordförande 

Urban Andersson

 

Ledamöter

Roger Marklund

Annika Ekeståhl

Sussi Wikström

Christer Löfvén

Andreas Hörnlund

Lisa Ando

Petra Romar Sundström - adjungerad

Önskar ni kontakt med någon i styrelsen, logga in på "medlemsmatrikeln" och sök namn

 

 

 

 

Valberedning

Erik Brorsson

Gunilla Nilsson

Åsa Thors