Startförbud måndag 22 juni

Måndag 22 juni är det startförbud före kl 08.00 på både hål 1 och 10. Från kl 08.00 är det ok med start på hål 1 och från kl 9.30 på hål 10. Vänligen respektera detta då banpersonalen har mycket att göra efter helgen.