Träning Nya golfare

Välkommen till pass 2 av vår fria medlemsträning för dig som är ganska ny i spelet.

Denna gång ligger fokus på de korta slagen och puttning.

Söndag 16 juni

Kl. 12.00-13.30

Samling vid putting-greenen

Gratis och endast för medlemmar i Norrmjöle GK