Förändringar hål 15

Under veckan har det skett en del förändringar på hål 15

Under de senaste åren har ett antal incidenter skett i anslutning till hål 15.

Ett ökat antal bollar hamnar på vägen och över vägen och in på tomterna på andra sidan vägen. Detta samtidigt som trafiken till och från området markant ökat. Fler och fler har upptäckt badstranden Klössand. Detta utgör ett säkerhetsproblem som vi omgående måste ta hänsyn till.

 

Bankommiten har under försäsongen genomfört ett par genomgångar av samtliga hål tillsammans med Golfförbundets bankonsulent Håkan Blusi för att se över säkerhetsaspekter men även möjligheter till förbättringar av banan.

Ett av de mest angelägna säkerhetsproblemen är hål 15 och detta ligger till grund för den förändring av hålet som nu sker. Bankommiten har tillsammans med banarkitekten Acke Lundgren kommit fram till en förändring som förhoppningsvis ska styra spelet på ett mer säkert sätt. Därför har två stora tallar avlägsnats i vinkeln vänster sida innan fairway. Ytterligare några träd längre fram har tagits bort samt tre björkar innan fairwaybunkern på vänster sida. Träd har planterats på höger sida och fairwaygränsen har flyttats in från höger in mot mitten så att det blir mer ruff på höger sida. Allt detta för att styra utslaget mer till vänster för att slippa ett diagonalt andraslag från höger sida upp mot green och vägen. Fairway kommer att förbättras och utökas mot vänster sida ungefär där ruffkanten nu finns. Området kommer att jämnas till och förbättras succesivt.

 Vi hoppas att detta ska avhjälpa säkerhetsproblemet, annars finns förslag att ändra placeringen av tee vilket kräver mer arbete och ekonomisk insats.

 Från tee 56 är det nu 215 meter över greenbunkern och 220 meter till vattnet.

Från tee 47 är det 165 meter över bunkern och 170 meter till vattnet.

 

Det finns också tankar på hur man kan förändra greenområdet men detta ligger i senare fas.

 

Vi tar gärna emot Dina synpunkter bana@nmgk.se

 För bankommiten/Hans Nilson

Fler artiklar

Namn Datum
Golfveckan 2021-07-20
Röhnisch 2021-06-21
Hål 15 2021-06-07
Ordinarie greener på onsdag! 2021-05-24
Norrmjöle bladet 2021 2021-05-20