Öppet med Greener

Vi har nu öppet banan med ordinarie greener.

Då vi är i en öppningsfas är det som alltid viktigt att:

  • Laga nedslagsmärken
  • Lägga tillbaka uppslagna torvor
  • Kratta bunkern efter dig
  • Håll golfbilar borta från greenområdena
  • Värna om våra banarbetare!
  • Trappa ej i nysådda områden, fri dropp
  • 1 klubblängds lägersförbättring på den finklippta delen av spelfältet
  • Hål 7 avstängt tillsvidare - score räkna netto par
  • Ta gärna en kortare paus efter 9 hål
  • Ha kul!