Avgifter 2021

Nu finns dina avgifter för 2021 tillgängliga att betala via MinGolf, även e-postfaktura har nu skickats ut till dig som inte redan har betalat.

Skulle något vara fel eller om du har några frågor får du gärna maila till kansli@nmgk.se.

Årets avgifter baseras på den typ av medlemskap du hade föregående år.