Kallelse till ordinarie föreningsstämma samt Bolagsstämma

Föreningsstämma Norrmjöle Golfklubb
2020-06-14 kl 14:00

Bolagsstämma Norrmjöle Golf AB
2020-06-14 kl 15:00

Plats: Utanför tävlingskansliet, medtag varma kläder/paraply vid dåligt väder!