Kontakt - telefon

Kansli och Norrmjöle Golfshop

090-815 81

kansli@nmgk.se

verksamheten drivs i samarbete med Ronny Norman Golf AB

Norrmjöle Golfrestaurang - Hjördis Berglund

Kontaktnr: 073 - 056 25 89

Personal

Petra Romar Sundström VD/Klubbchef (börjar 1 april)
petra@nmgk.se

Lars Appelblad Banchef
070 – 543 15 81
lars@nmgk.se

Kenneth Sandelin Verkstadsansvarig

Ordförande Norrmjöle Golf AB
Ulf Bergström

Ordförande Norrmjöle Golfklubb
Urban Andersson