Vision 50/50

Ett utvecklingsarbetet för ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige - vi började säsongen 2017 med en kartläggning.

Vision 50/50 är ett långsiktigt förändringsarbete för att öka antalet kvinnnor bland spelare och i ledande posistioner.

Läs mer på SGFs sida.