Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

 

Vi på Umeå Norrmjöle golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!


Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi ser visionsarbetet som en naturlig del i klubbens och verksamhetens utveckling, vi vill utjämna de skillnader vi har i medlemsbeståndet samtidigt som vi vill tydliggöra klubbens mål och visioner och det vill vi göra tillsammans med er medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att ta det här första steget och gå utbildningen som SGF har tagit fram. Det här är ett program som sedan kommer att föras ut i klubben. Målsättningen är förstås att få med alla medlemmar i klubben på det här. Information om framåtskridandet kommer att ske fortlöpande.


Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Programmet har ett trettiotal platser årligen och vi på Umeå Norrmjöle GK har erbjudits plats 2021. Klubbens Vision 50/50-styrgrupp består av 10 personer (ordförande, klubbchef, banchef, styrelseledamöter, tränare). Nu ska vi skaffa oss viktig kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete inom jämställdhet över tid.


Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

 

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Christer Löfven, förändringsledare och styrelseledamot
Telefon 070-605 73 17
E-post: christer.lofven@telia.com