Banan

Lars Appelblad - Banchef

22 maj

 

Banan är nu öppen med ordinare greener!

Tänk på att vårda våra spelytor på bästa sätt.

Mycket viktigt att ta hänsyn till oss som jobbar på banan.

Idag hände det som inte får hända - en boll träffade Lars Appelblad!!

Spela säker golf!!!

När du möter banpersonal

  • Banpersonal har alltid företräde – på golfbanan, drivingrangen och eventuella träningsområden.

  • Invänta fritt spelfält eller klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp en arm. Svara med likadant tecken innan du slår. 

  • Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, signalera med tydligt uppsträckt arm. Invänta likadant tecken till svar innan du slår. 

  • Provsvinga inte mot banpersonal medan du väntar. 

    Läsa mera om vad som gäller

    Säker Golf