Styrelse

Styrelse Norrmjöle Golfklubb

Ordförande - Anders Kjellander

Kassör - Catharina Andersson

Ledamot - Jan-Erik Lie

Ledamot - Dag Helsning

Ledamot - Lina Jonsson

Ledamot - Åsa Lindberg

Ledamot - Jerry Ando

Ledamot - Nils-Olof Forsgren

Adjungerad - Robert Larsson

Styrelsen ansvarar för golfklubbens idrottsliga verksamhet och aktiviteter

Önskar ni kontakt med någon i styrelsen, logga in i medlemsmatrikeln och sök efter personen.

Styrelse Norrmjöle Golf Aktiebolag

Ordförande - Ulf Bergström

Ledamot - Marie Sandström Öhberg

Ledamot - Anders Kjellander

Ledamot - Åsa Ögren

Ledamot - Lars-Åke Kjellsson

Adjungerad - Robert Larsson VD

Styrelsen ansvarar för anläggningens utveckling och ekonomi

Ledamöterna och ordförande väljs årligen i samband med bolagsstämman

 

Valberedning

Erik Brorsson

Gunilla Nilsson

Åsa Thors