Seniorer

Vi har en aktiv verksamhet under hela golfsäsongen med spel varje tisdag morgon

Hej alla seniorer nu börjar vi snart närma oss årets spelsäsong.

Vi kommer under mitten av april öppna upp för anmälningarna till Antikrundans tävlingar.

 

VÄLKOMMEN TILL:

Antikrundans upptaktsmöte 2019-04-23

Plats: Bowlingcentrum, Umeå

Tid: 10.00

Antikrundan bjuder på fika!

Dagordning:

01 Dagordning-kallelse till mötet

02 Val av presidium

                  a.ordförande

                  b.sekreterare

                  c.justerare

03 Föredragande av

                  a styrelsens berättelse

                  b ekonomisk berättelse 

04 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2018

05 Val av styrelseledamöter för 2019

06 Tävlingsprogram för 2018

                  a Tisdagstävlingar

                  b Övriga tävlingar

07 Ansvarig för resultatsammanställning

08 Tävlingsledare

09 Beslut om avgifter

10 Övriga frågor

11 Mötets avslutande