Tisdag – Norrmjöle Senior Masters ShotGun start kl. 10.00 alla hål
Spel på banan möjligt fram tom kl. 9.50. Banan är helt upptagen 10.00-ca 16.00

Torsdag – Folketshus Företagsgolf – Shotgun start kl. 12.00 alla hål, spelförbud tom ca 17.00
Spel möjligt fram tom kl. 11.50

Fredag – Audi Quattro Cup Shotgun start kl.9.00 på alla hål, spelförbud fram tom ca 14.00

Söndag – Aktieslaget/klubbtävling, Shotgun start kl. 9.00 på alla hål, spelförbud tom ca 14.00

Mvh

Kansliet